lygnalia
Lygnalia

    Reguleringsplan for felt D

    2. november behandlet Planutvalget i Gran kommune reguleringsplanen for Sprangåsen felt D. Utvalget besluttet å legge ut planen på offentlig høring.

    Dette betyr at vi nå er et skritt nærmere godkjennelse av reguleringsplanen for vårt neste utbyggingsfelt. Planen blir offentliggjort til offentlige høringsinstanser, samt at allmenheten får muligheten til å si sin mening. Etter høringsrunden på 6 uker, blir uttalelsene som er gitt, og planen, fremmet for Planutvalget på ny for godkjennelse. 

    Vi planlegger oppstart av infrastruktur så snart godkjennelse for dette blir gitt.