lygnalia

Kort om Lygnalia

Lygnalia Grunneierlag SA består av 14 grunneiere som ble dannet for å bygge ut felles skogsområde til hytteutbygging. Området ligger sør for Lygnasæter og de første hyttefeltene 1-3, eid av Brandbu og Tingelstad Almenning. Lygnalia består av feltene A-F som er avsatt til fritidsbebyggelse, der feltene A-C er ferdig utbygd. Feltene D samt 5 som eies sammen med BTA, er under regulering. 
Områdeplanen ble vedtatt i 2014, og siden da er det bygget snart 300 hytter i Lygnalia. 

Kontakt oss

Vi holder visning hver dag etter avtale!
Du når oss på telefon, e-post, eller ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema


Skriv en beskjed til oss